شکنندگی ناخن علت + تقویت و درمان شکنندگی ناخن به روش خانگی

شکنندگی ناخن علت + تقویت و درمان شکنندگی ناخن به روش خانگی مراقبت و نگهداری از ناخن ها برای اکثر افراد کاری سخت است مخصوصا برای خانم ها زمانی که به جهت زیبایی ناخن های طبیعی خود را بلند تر از حد معمول نگهدارند و آنها دچار ترک و شکستگی شوند موجب حس ناراحت کننده یاس و افسوس میشویم.قسمت اعظم ناخن ها از پروتئن ملکول بزرگی به نام کراتین تشکیلادامه مطلب